08.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Krurulu Kararları Ve Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Krurulu Kararları Ve Tebliğ Hk.

Tarihi  : 08/03/2016
İşareti : 4/5000-589
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 
Sayın Üyemiz,
 
08/03/2016 tarih ve 29647 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Krurulu Kararları ve Tebliğler yayımlanmıştır.