08.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    10 Mart 2014

Tarihi  : 10.03.2014
İşareti : 4/5000-832
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
08.03.2014 tarih ve 28935 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası