08.03.2013 Tarihinde Planlı Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Kapsamında Elektrik Verilemey - Ankara Sanayi Odası

08.03.2013 Tarihinde Planlı Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Kapsamında Elektrik Verilemey

Tarihi : 06.03.2013
İşareti : 10
/5000-769 
  
Sayın Üyemiz;  
   
EnerjiSa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘den gelen yazıda; 08.03.2013 tarihinde “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Kapsamında Elektrik Verilemeyecek Yerlerin Listesi” bildirilmiştir. Söz konusu listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Elektrik şebeke bakım ve arıza onarım çalışmaları duyurularına http://www.enerjisa.com.tr/tr-TR/ElektrikDagitimi/Pages/BakimveArizaOnarimCalismalari.aspx
İnternet sayfasından ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası