08.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    10 Şubat 2014

Tarihi  : 10.02.2014
İşareti : 4/5000-532
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
08.02.2014 tarih ve 28907 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası