08.02.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

08.02.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

    8 Şubat 2012

Tarihi  : 08.02.2012
İşareti : 4/5000-
500
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
08.02.2012 tarih ve 28198 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası