08.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Genelge Ve Tebliğler Hk - Ankara Sanayi Odası

08.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Genelge Ve Tebliğler Hk

    8 Ocak 2016

Tarihi : 08.01.2016
İşareti : 
4/5000-53
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
08.01.2016 tarih ve 29587 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Genelge ve Tebliğler yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası