08.01.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.01.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Ve Tebliğler Hk.

Tarihi : 08.01.2013
İşareti : 4/5000-74
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
  
Sayın Üyemiz; 
 
08.01.2013 tarih ve 28522 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası