07.12.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

07.12.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    7 Aralık 2012

Tarihi  : 07.12.2012
İşareti : 
4/5000-3719
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.                                
                                                                                                                                                                                                              .