07.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Kanun Hk. - Ankara Sanayi Odası

07.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Kanun Hk.

    7 Kasım 2012

Tarihi  : 07.11.2012
İşareti : 
4/5000-3398 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
07.11.2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kanun yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası