07.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

07.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk.

Tarihi  : 08.10.2012
İşareti : 
4/5000-3131 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kararlar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası