07.09.2013 , 08.09.2013 ve 09.09.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

07.09.2013 , 08.09.2013 ve 09.09.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk.

Tarihi  : 09.09.2013
İşareti : 
4/5000-3204
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı, 08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı ve 09.09.2013 tarih ve 28760 sayılı,  Resmi Gazetler’de aşağıdaki  Milletlerarası Andlaşma, Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası