07.02.2015 ve 08.02.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Tebliğ ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

07.02.2015 ve 08.02.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Tebliğ ve Yönetmelikler Hk.

    12 Şubat 2015

Tarihi    : 09.02.2015
İşareti   : 04/5000-331
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazete ile 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası