07.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

07.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

    7 Ocak 2013


Tarihi : 07.01.2013
İşareti : 4/5000-61
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz; 
 
07.01.2013 tarih ve 28521 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla