06.12.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.12.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    6 Aralık 2012

Tarihi  : 06.12.2012
İşareti : 
4/5000-3714
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.