06.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

    6 Kasım 2012

Tarihi  : 06.11.2012
İşareti : 
4/5000-3380 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
   
06.11.2012 tarih ve 28459 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası