06.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk.

    8 Ekim 2012

Tarihi  : 08.10.2012
İşareti : 
4/5000-3130 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
06.10.2012 tarih ve 28433 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kararlar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası