06.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Karar Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Karar Ve Tebliğler Hk.

    7 Eylül 2012

Tarihi  : 07.09.2012
İşareti : 
4/5000-2819 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
06.09.2012 tarih ve 28403 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Karar ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.         
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası