06- 07 Ekim 2010 “Üreticilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı” ve “Üreticiler iç - Ankara Sanayi Odası

06- 07 Ekim 2010 “Üreticilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı” ve “Üreticiler iç

 “Üreticilerin Standardizasyon Faaliyetlerine Katılımı, Üreticiler için Ürün Güvenliği Konferansı”
 
Tarihi   :  05.10.2010
İşareti    : 5/5000-3368
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve KalDer’in ana faydalanıcıları olduğu “Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 6 ve 7 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara Plaza Hotel’de üreticilerin ürün güvenliğine yönelik yükümlülükleri ve standardizasyon faaliyetlerine katılımlarının sağlanmasına yönelik seminer ve konferanslar düzenlenecektir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
     
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
  
Konferansa kayıt ve detaylı bilgi için: (312) 46656 80 – 81