06.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de ve 06.06.2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlan - Ankara Sanayi Odası

06.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de ve 06.06.2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlan

    9 Haziran 2014

 
Tarihi   : 06.06.2014
İşareti  : 04/5000-1925
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
06.06.2014 tarih ve 29022 sayılı Resmi Gazete’de ve 06.06.2014 tarih ve 29022 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası