06.05.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.05.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi : 06.05.2015
İşareti : 
4/5000-1116
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası