06.05.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

06.05.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

    8 Mayıs 2014

Tarihi : 06.05.2014
İşareti : 
4/5000-1528
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
06.05.2014 tarih ve 28992 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası