06.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    8 Şubat 2016

Tarihi    : 08.02.2016
İşareti   : 04/5000-259
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

06.02.2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,