06.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ Hk.

Tarihi  : 07/03/2016
İşareti : 4/5000-574
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
06/03/2016 tarih ve 29645 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.