06.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    7 Mart 2014

Tarihi  : 06.03.2014
İşareti : 
4/5000-810
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
06.03.2014 tarih ve 28933 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası