06.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

06.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 06.03.2013
İşareti : 
4/5000-802
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
  
06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası