05.09.2013 ve 06.09.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

05.09.2013 ve 06.09.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk.

    6 Eylül 2013

Tarihi : 06.09.2013
İşareti : 07/5000
İrtibat : sicil@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
05.09.2013 tarih ve 28756 sayılı, 06.09.2013 tarih ve 28757 Resmi Gazeteler’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler ve Tebliğler ektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: