05.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

05.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    5 Temmuz 2013

Tarihi  : 05.07.2013
İşareti : 4/5000-2469
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik  ve  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası