05.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

05.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 06.05.2013
İşareti : 4/5000-1747
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası