05.05.2012 Tarih ve 07.05.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ ve Kararlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

05.05.2012 Tarih ve 07.05.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ ve Kararlar Hk.

    7 Mayıs 2012

Tarihi  : 07.04.2012
İşareti : 
4/5000-1606 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı, 07.05.2012 tarih ve 28285 sayılı Resmi Gazetelerde aşağıdaki Tebliğ ve Kararlar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası