05.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

05.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi : 04.04.2014
İşareti : 4/5000-1170
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
05.04.2014 tarih ve 28963 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası