05.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

05.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi : 05.03.2014
İşareti : 4/5000-793
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
  
Sayın Üyemiz; 
 
05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası