04.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararı Hk. - Ankara Sanayi Odası

04.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararı Hk.

    4 Aralık 2012

Tarihi  : 04.12.2012
İşareti : 
4/5000-3652 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
04.12.2012 tarih ve 28487 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası