04.11.2011 Sayılı RG Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

04.11.2011 Sayılı RG Duyuruları Hk.

    4 Kasım 2011

Tarihi : 04.11.2011
İşareti : 4/5000 –3376
Yanıt :
ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
04.11.2011 tarih ve 28105 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası