04.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

04.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Hk.

    4 Ekim 2012

Tarihi  : 04.10.2012
İşareti : 
4/5000-3090 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
04.10.2012 tarih ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ekli dosya için tıklayınız.