04.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğler Hk - Ankara Sanayi Odası

04.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğler Hk

    6 Ağustos 2012

Tarihi  : 06.08.2012
İşareti : 
4/5000-2522 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası