04.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

04.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 04.04.2014
İşareti : 
4/5000-1153
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası