04.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

04.03.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 04.03.2016
İşareti : 4/5000-590
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.