03.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (Mükerrer) Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (Mükerrer) Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 03.10.2013
İşareti : 4/5000-3455
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı,  Resmi Gazete’de (Mükerrer) aşağıdaki  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası