03.09.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.09.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk.

    4 Eylül 2013

Tarihi : 04.09.2013
İşareti :  07/5000- 
İrtibat :  sicil@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
03.09.2013 tarih ve 28754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikler ve Tebliğler ektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: