03.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Hk.

    4 Haziran 2012

Tarihi  : 04.06.2012
İşareti : 
4/5000-1871 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
03.06.2012 tarih ve 28312 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası