03.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 03.05.2013
İşareti : 
4/5000-1730
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler  yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası