03.05.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.05.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    2 Mayıs 2012

Tarihi  : 03.05.2012
İşareti : 
4/5000-1563
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
03.05.2012 tarih ve 28281 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası