03.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    3 Nisan 2014

Tarihi : 03.04.2014
İşareti : 4/5000-1129
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
03.04.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası