03.04.2012-04.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.04.2012-04.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Karar Hk.

    5 Kasım 2012

Tarihi  : 05.11.2012
İşareti : 
4/5000-3368 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
03.11.2012 tarih ve 28456 sayılı, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Karar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası