03.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

03.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    3 Ocak 2014

Tarihi  : 03.01.2014
İşareti : 4/5000-41
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası