02.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

02.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 04.11.2013
İşareti : 
4/5000-3668
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
   
02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı,  Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası