02.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

02.10.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Hk.

    2 Ekim 2012

Tarihi  : 02.10.2012
İşareti : 
4/5000-3064 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
02.10.2012 tarih ve 28429 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası