02.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

02.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk.

    3 Eylül 2012

Tarihi  : 03.09.2012
İşareti : 
4/5000-2764 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
02.09.2012 tarih ve 28399 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kararlar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası