02.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun,Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

02.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun,Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    2 Ağustos 2013

Tarihi  : 02.08.2013
İşareti : 4/5000-2864
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası