02.05.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ Ve Kurul Kararı Hk. - Ankara Sanayi Odası

02.05.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ Ve Kurul Kararı Hk.

    13 Mayıs 2015

Tarihi : 04.05.2015
İşareti : 
4/5000-1102
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
02.05.2015 tarih ve 29343 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Kurul Kararı yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası